Contact Us Photos Site Map
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY
  • ANA BANGKE NI KARIKIRAKE KIRIBATI - DBK

     Betio Point Enterprise

      Utirerei Hotel

      Pintech

      Remia Enterprise

      Coral Sun Airways

      SK Enterprise

      Tentanini

      Hemwa Enterprise

      Jeromii Enterprise

   For More infor.........

   Visit KCCI for all members

 

 

     We are here to contribute to the welfare and standards of living of the I-Kiribati people through

 

- Business Loan

- Commercial Loan

- Home Loan

- Personal Loan

- Unsecured Personal Loan

- Covid-19 Loan

- Youth Loan

- Student Loan

   

 

 

 

 

E bon teimatoa naba DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura

2: Loan nakoia taan mwakuri

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Tango-mwane ibukin te reirei

Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.

Ke n tareboon nakon: 75021665, 75021255 ao 75381345 ibukin te Aono n Raina.

 

 

 

KATANOATA   KATANOATA   KATANOATA


TENDER NAMBWA

C2/21

ISSUE DATE

02/02/2021

LOCATION

BAIRIKI

 

E kukurei te Bangke ni Karikirake ni katanoata ana tender C2/21 ibukia naake a nano ni bwaai aika ana Kabonakoaki inano ma tein booia n te tai aio n aron aikai: ...click here...

 

 

 

Ti kukurei ni katanoata naba ikai bwa iai ana ororake  DBK  ae na karaoia nakon te  Kaonobong 27 February 2021 . Te tabo bon ana garage ni kaitara ma ana office Linnix i Bairiki irarikin te Toka-Tarawa Maneaba.

Kam kona n nooria ikai bwa baikara bwaai aika ana ororake nakon te tai anne.

 Te tai bon te moaningabong ni karokoa te bwakantaai.

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

 

Overview

History

Background

Photos

Site Map

Login Form

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department

Please publish modules in offcanvas position.