• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e tematoa n waaki ao ni butimwaeaki:

  •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
  •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
  •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
  •    - $20.00 te application fee
  •    - Business registration man MCIC ke te
  •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura

2: Loan nakoia taan mwakuri

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Tango-mwane ibukin te reirei

Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.

Ke n tareboon nakon: 75021665, 75021255 ao 75381345 ibukin te Aono n Raina.

 

 

 

     Betio Point Enterprise

      Utirerei Hotel

      Pintech

      Remia Enterprise

      Coral Sun Airways

      SK Enterprise

      Tentanini

      Hemwa Enterprise

      Jeromii Enterprise

   For More infor.........

   Visit KCCI for all members

 

 

 

Nakoia ana Customers DBK ni kabane

Ni irekereke ma totokon butinakon te Covid19 ao e katanoataa ikai bwa kam a kaungaki ni karaoi ami bwakamwane rinanon te Online Banking nakon ana account DBK.

Aikai bwaai aika ana riai n rangi ni matata nte bwakamwane:

   1: Bwakamwane ibukin te loan repayment e kakawaki bwa kona riai ni korea am Loan Account Number ao loan Account Name

   2: Taabo ni kammwakuri ao business kam a kaungaaki naba ni karaoi ami bwakamwane ibukiia ami taani mwakuri rinanon naba te Transactive ke te Online Banking ma kanakoi ami listing nakon te email ae This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   3: Bwakamwane ni kabane ana riai nakon te account ae:

DBK Account Number: 223164

DBK Account Name: Development Bank of Kiribati

Kam Rabwa ao tina bane n tekeraoi

Mairoun CEO DBK

 
 

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department

Please publish modules in offcanvas position.