• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e tematoa n waaki ao ni butimwaeaki:

  •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
  •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
  •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
  •    - $20.00 te application fee
  •    - Business registration man MCIC ke te
  •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura

2: Loan nakoia taan mwakuri

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Tango-mwane ibukin te reirei

Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.

Ke n tareboon nakon: 75021665, 75021255 ao 75381345 ibukin te Aono n Raina.

 

 

 

     Betio Point Enterprise

      Utirerei Hotel

      Pintech

      Remia Enterprise

      Coral Sun Airways

      SK Enterprise

      Tentanini

      Hemwa Enterprise

      Jeromii Enterprise

   For More infor.........

   Visit KCCI for all members

 

 


 

 

We are here to contribute to the welfare and standards of living of the I-Kiribati people through:

   - Business Loan                   - Unsecured Personal Loan

   - Commercial Loan              - Covid-19 Loan

   - Home Loan                        - Youth Loan

   - Personal Loan                   - Student Loan

Kiribati abam rinanon DBK ma taian karikirake ibukin te RIKIRAKE

     

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department

Please publish modules in offcanvas position.