Complaint Form

Ibukin katamaroan ara service nakoim

Aio te Form ae okoro ibukim n reitaki iai nakon DBK n nooran ara service aika kam tangira te katamaroa nako iai.

Ai moara riki are ko a bon tia n rinanona ma ara staff ke te Department are e karaoa te ibuobuoki nakoim ae aki rau nanom iai.

Waekoa reitaki ma ngaira ibukin rinanoana nakon tamaroana.

 

Departments

     Information System

     Administration

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     Legal

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department _|_ Contact Us _|_ Site Map